Stratégiaalkotás középvállalkozások számára


Középvállalkozások helyzete különleges, de a nehézségek, amelyekkel szembesülnek, tipikusak:

 • A kisvállalkozói problémák - forráshiány - már nem jelentenek napi problémát, de a nagyvállalati működés - struktúra és automatizmusok - és a megfelelő kultúra még nem szükségszerűen alakult
 • A vállalat Magyarországon már megtalálta a helyét a piacon. A további növekedési lehetőség korlátozott, vagy túl sokba kerül.
 • A hazai üzlet más országok felé, harmadik piacokra bővíthető.
 • Vannak tapasztalataink, lehet, hogy voltak vagy vannak külföldi üzleteink, de az áttöréshez döntésekre, erőink koncentrálására, nyelvtudásra, speciális ismeretekre és sok bátorságra volna szükség.

 

Ebben lehet partner a CT Consulting új 3OUT projektje.


A CT Consulting Kft szakterülete a nemzetközi marketing (piaci bevezetés, marketing stratégia és pozícionálás), amelyet már évek óta végzünk nemzetközi hátterű nagyvállalkozásoknak a közép-európai régióba behatolás támogatására és hazai és regionális kisvállalkozások nemzetközi terjeszkedéséhez is évtizedes tapasztalattal nyújtunk támogatást. Tanácsadóink is mindannyian e területen rendelkeznek posztgraduális szakirányú végzettséggel.

Ezt a hosszú távú tapasztalatot és szakértelmet állítjuk most a hazai középvállalkozások szolgálatába is.

A folyamat logikailag két nagyobb részből áll:
 

 • a felmérés és
 • a stratégiaalkotás, megvalósítás és monitoring.

 

A felmérés


A felmérés alatt a legmodernebb nagyvállalati stratégiai felmérési és elemzési módszereket értjük, amelyek módszertanilag alapvetően három csoportba oszthatók:
 

 • kérdőíves vizsgálat
 • személyes interjúk és
 • adatelemzés.


A három eszközt mindig a megbízó igényeinek (stratégiai probléma, iparág, célok) megfelelően, célzottan végezzük el.

 

Most lehetőséget kínálunk, hogy módszereinkbe ingyenesen és kötelezettség nélkül tekinthessen be a felmérés kitöltésével.


Stratégiaalkotás


A stratégiaalkotás és megvalósítás egyszerre a vezetői munka leggyümölcsözőbb és legbizonytalanabb területe.
Amit bizonyosan tudunk, annyi, hogy semmilyen egységes elmélet vagy módszer nem alkalmazható rá. Ezzel szemben folytonosan születnek a provokatív, elgondolkodtató fogalmak, eszközök, modellek.
Ezek között nehéz a tájékozódás, és a gyakorló vállalatvezető számára praktikus a tanácsadóra való támaszkodás, hiszen ő általában nem ér rá arra, hogy elmerüljön a stratégiai műhelymunka gyakorlati kérdéseiben. Normális esetben a stratégiaalkotás ritka a vállalat életében, akár a sebész, a jogász, vagy a szülész, de akkor nélkülözhetetlen.

A stratégiai szempont folyamatosan jelen van a legtöbb ambiciózus vezető fejében, a stratégiaalkotás adott keretek között, hatékonyan és eredményesen megvalósítható konkrét munka.

A stratégiai teremtőmunka ideje rövid, legtöbbször mindössze néhány óra, formája pedig egy közösen dolgozó kis csoport, kis létszámú vállalatoknál minden fontosabb munkatárs, nagyobb vállalkozásoknál a fontosabb területek vezetői felső vezető, kereskedelem, termelés, pénzügy, informatika).

Stratégiai kérdés lehet az üzleti erózió megállítása, a megváltozott környezetnek, szabályozásnak való megfelelés, egy fő versenytárs belépése, tulajdonos- vagy nemzedékváltás.

A stratégiaalkotás nélkülözhetetlen előfeltétele az ambíció, és meglévő erőforrások (szervezet, áruk, piaci tapasztalatok és kapcsolatok, forgalmazási jogok), amelyek legjobb felhasználása még nem adott.

Az eredményes stratégai műhely hosszabb időre iránymutató, mindenki által elfogadható, mozgósító és sokat ismételt kijelentéseket eredményez. A folyamatos ismétlés és felhasználás valóban elősegíti, hogy a vállalat összefogottan elérje távolabbi céljait.


A stratégia megvalósítása


A stratégiai szintű vezetésről akkor beszélhetünk, ha a napi működésen túlra tereljük a vezető figyelmét, mintát és technikai fogódzókat szállítunk a stratégia meggyőző megfogalmazására, a szervezeti figyelem biztosítására és jelen vagyunk a stratégiai változások megvalósulása során.

A hosszabb ideig (évtizedes időtávon) működő vállalat működési rutinjaiba csontosodik, a lehetségest a megszokottal helyettesítik. Vevőkörük, eljárásmódjaik, termékeik és kapcsolataik túlságosan véglegesnek tűnnek, a változó versenykörnyzetben elkopnak, a működés időről időre nehezebben tartható fenn, a jövő bizonytalanabb. A bevált működés üres színpadán új színjátékra lehet szükség, ami megmozdítja a munkatársakat és egyes kritikus területeken újrarendezi a sorokat.

A stratégiai folyamat maga is ciklikusan tervezhető, egy teljes kör a stratégia megfogalmazását, közzétételét, tesztelését, és a megvalósulás lényeges mutatónak figyelemmel kisérését ígéri. Az első próbaidőszak után a stratégiai változtatások módosulnak, és beépülnek az eddigi rutinok közé, miközben új (végül pénzben mérhető) többleteredményeket érünk el. A folyamatot a stratégia időszakos értékelése teszi kerekké.


Stratégiai monitoring


A vállalati célok megvalósulását egyszerűbb vagy bonyolultabb számviteli rendszerek figyelik, manapság általában ügyviteli, termelési, és számos más informatikai rendszerrel támogatva. Ezek az adattömegek nem segítik elő a felső vezető hosszabb távú tisztánlátását, ehhez általában külön szintetizált, időszakos beszámolókra van szükség.

A nagy, nemzetközi színtéren működő vállalatok számára specializált nagy tanácsadó szervezetek és számítástechnikai megoldások állnak rendelkezésre, a legtöbb kisebb vállalatnak viszont egy néhány lényeges mutatót hosszú távon jelző egyszerű „műszerfalra” van szükség.

A stratégia megvalósulását követő mutatók egy része nehezen állítható elő egyszerűen (ilyenek az emberi működést, felkészültséget, hozzáállást, a vevőkapcsolatokat, sikeres ügyletek arányát vizsgáló mutatók). A 3OUT létrehoz, és megbízójával hosszú távú használatba vesz ilyen mutatókat. Ebben a folyamatban nem csak az adatok szintetizálásának és áttekinthetővé tételének módját programozzuk, hanem azt is, ahogyan a vállalat vezetői időről időre szembesülnek ezekkel, illetve idejében szelektív lépéseket tesznek a beavatkozást igénylő részterületeken.

CT Consulting / 3OUT

 • Harmadik országok.
 • Harmadik fajta fejlesztés.
 • Harmadik tipusú partnerek találkozása.

A felmérés ingyenes és kötelezettségmentes kiértékeléséhez kattintson!

http://www.ct-consulting.co/ibc_vezetoi_figyelemvizsgalat

Aktuális hírek

Innovation360 - globális tanácsadói tagság

2015. 07 10.

A CT Consulting a skandináv hátterű globális tevékenységű és presztízsű Innovation360 tanácsadói hálózat tagja lett, miután két tanácsadója is elnyerte akkreditációját Stockholmban.


Stratégiaalkotás középvállalkozások számára

2015. 04 20.

A középvállalkozások helyzete különleges, de a nehézségek, amelyekkel szembesülnek, tipikusak. A kisvállalkozói problémák - forráshiány - már nem jelentenek napi problémát, de a nagyvállalati működés - strukúra és automatizmusok - és a megfelelő kultúra még nem szükségszerűen alakultA vállalat Magyarországon már megtalálta a helyét a piacon. A további növekedési lehetőség korlátozott, vagy túl sokba kerül.

Ebben lehet partner a CT Consulting új 3OUT projektje.


Elindult a Piaci Bevezetés pont kom!

2015. 04 09.

Piaci bevezetési szolgáltatásainkat kisvállalkozások gyakran azért nem tudták igénybe venni, mivel a középvállalkozásokra és nemzetközi cégekre szabott szolgáltatásaink árazása nagyon nehezen volt elérhető számukra. Akikkel viszont elkezdtünk dolgozni, szinte azonnal érezték az együttműködés előnyeit. Amit viszont velük együtt tapasztaltunk meg, hogy a szolgáltatásaink automatikusan más fókuszt kaptak az ilyen esetekben. Ez pedig egy új, külön számukra kialakított árazási stratégiát tett lehetővé...

5 országában végzünk kereskedelmi ügynöki tevékenységet, piaci bevezetést, illetve a külpiacra lépéssel, a pozíció javításával kapcsolatos marketing és üzletviteli tanácsadást.

Kapcsolat

E-mail: info@ct-consulting.co
Székhely:
1143 Budapest, Ilka u. 25-27.
Bankszámlaszám:
10918001-00000093-07710009